WORKSHOP: Story Design

Projektowanie historii w oparciu o zasady human oriented design. Taki sposób opowiadania, uwzględnia nie tylko perspektywę i cel nadawcy ale też, (a może przede wszystkim), potrzeby odbiorcy. Żeby zaprojektować skuteczną komunikację łączę storytelling i wiedzę o komunikacji i strategii, z metodologią design thinking i technikami pobudzania kreatywności.