Łukasz Rosiński

Ukończył Akademię Leona Koźmińskiego, specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe. Jest także absolwentem Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft, Niemcy,  oraz II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Karierę zawodową rozpoczął na rynku kapitałowym od staży m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego oraz Allianz TFI. Następnie pracował w Domu Maklerski AmerBrokers S.A. kolejno na stanowiskach: Młodszego Analityka Inwestycyjnego, Analityka Inwestycyjnego i Dyrektora Departamentu Corporate Finance. Odpowiedzialny za przygotowanie rekomendacji analitycznych dla spółek  z sektorów budownictwa, deweloperskiego, chemicznego, gier komputerowych oraz projekty M&A, IPO i emisji obligacji korporacyjnych dla spółek z GPW i NewConnect. W latach 2012 – 2013 był Dyrektorem Zarządzający w spółce INFINITY8 S.A., Autoryzowanym Doradcy rynku NewConnect i Catalyst, obecnie Dom Maklerski W Investments S.A. Od 2014 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu The Farm51 Group S.A., spółki z branży gier komputerowych oraz wirtualnej rzeczywistości. Członek Rad Nadzorczych Spółek: Bloober Team, Huckleberry Studio, Qubic Games, Bumech, Minox, Presto, EBC Solicitors.

Graduated from Kozminski University, specializing in investment strategies. He is also a graduate of the University of Applied Sciences in Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft, Germany, and the second edition of Capital Market Leaders Academy. He started his career on the capital market of internships, among others, the Financial Supervision Commission and TFI Allianz. Then he worked in AmerBrokers Brokerage House the following positions: Junior Investment Analyst, Investment Analyst and Director of Corporate Finance. Responsible for the preparing analytical recommendations for companies from the sectors of construction, real estate development, chemical, computer games and M & A, IPO and corporate bond issues for companies in the Warsaw Stock Exchange and NewConnect. In the years 2012 – 2013 he was Managing Director of the company INFINITY8 SA, Authorised Adviser NewConnect and Catalyst, now W Investments Brokerage House. From 2014 he has been the Vice President of The Farm 51 Group SA, a company in the computer games and virtual reality. Member of the Supervisory Boards: Bloober Team, Huckleberry Studio, Qubic Games, Bumech, Minox, Presto, EBC Solicitors.