Agnieszka Osytek

Współzałożycielka i Global Manager w Migam. Dołączyła do Migam niespełna 3 lata temu jako tłumaczka języka migowego. Jako surdopedagog i tłumaczka zna i rozumie potrzeby społeczności Głuchych. Agnieszka uwierzyła w misję Migam do tego stopnia, że postanowiła zainwestować w startup oraz użyć wszystkich swoich istniejących talentów oraz rozwijać nowe kompetencje, w celu działania na rzecz globalnego rozwiązania problemu barier komunikacyjnych między ludźmi głuchymi i słyszącymi.

Co-founder and Global Manager at Migam. She joined Migam nearly 3 years ago years ago as a sign language interpreter. As a special education for deaf graduate and an interpreter she notices and understands the needs of the Deaf community. Agnieszka believed in Migam mission so she decided to invest in Migam and to use all her existing talents and develope new ones to solve the global problem of communication barriers between the Deaf and hearing people.