Ewa Waszkiewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie Zarządzania finansami oraz projektami. Pełna entuzjazmu i pozytywnej energii, realizatorka pomysłów oraz poszukująca nietypowych rozwiązań w życiu i w pracy, a także nowych dróg rozwoju i nowych pasji. Łączy funkcję finansistki z twórczą pracą marketingową. Od wielu lat realizuje i zarządza projektami UE z różnych dziedzin w zakresie rozliczania oraz ich promowania.

Graduate from Lazarski University and Kozminski Academy in Finances and Projects’ Management. She is working as PM and PMO for UE Projects within different fields such as combination of art and science, research and development , medical, defence and security etc. As a positive person and full of enthusiasm, Ewa always sees glass full and searching for new solutions and new ideas in private life and in business working with creative and open minded people like herself. It is very important for her to never give up and always look for new passions and ways of development. Ewa is always willing to share her experience and knowledge with others.